Curs reconegut com Activitat de Formació Permanent pel Professorat no universitari - 30 hores.

Data d'inici: Ja disponible
Data límit finalització: 22.05.2022

Aquest curs és una adaptació del curs presencial que s'ha realitzat durant 7 anys a l'Institut de Ciències de l'Educació (ICE) de la Universitat de Lleida amb més de 800 persones inscrites, des d'alumnes a docents i personal d'administració, així com de conferències i xerrades realitzades a diferents entitats i actes (Minusval, Sindicat de CCOO, etc).

Es tracta d'un curs fonamentalment pràctic i interactiu centrat en oferir eines i abordatges fàcils, útils i que es puguin utilitzar en el dia a dia, per a millorar el nostre benestar físic i mental a través del control de l'estrès, però també pel control del dolor, potenciar l'autoestima, lluitar contra els manipuladors de sentiments, neutralitzar els pensaments negatius, minimitzar l'insomni, etc.

El principal objectiu és oferir eines realistes i pràctiques, més enllà de teories i abordatges que difícilment poden aplicar-se a la vida diària o que, per aplicar-les, cal dedicar hores i hores de reflexió i cerca.
🗣 L'edició d'aquest curs en català ha estat promoguda per l'Institut Aranés.

✍🏻 Aquest curs està Reconegut oficialment com a Activitat de Formació Permanent pel Professorat no universitari del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya, convalidable a la resta de l'Estat.


Course Duration in Hours: 30h
Skill Level: Beginner